Konsultation & Utbildning

Vi vill att våra kunder skall bli bättre på att skydda sina fastigheter och därför erbjuder vi utbildning brandskydd till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det finns utbildning för de flesta såväl nybörjare som vidareutbildning. Här kan du läsa mer om ett axplock av vad vi erbjuder.

Konsultation Brandskydd

Vi har brandteknisk kompetens och gör bland annat riskanalyser, brandskyddsutredningar, brandskyddsbesiktningar och utbildar inom brandskydd. Kanske har ni funderingar om fastigheten klarar de lagstadgade kraven? Behöver ni bygga om eller ska ni genomföra renovering av fastigheten? Det är alltid mer kostnadseffektivt att ta hänsyn till brandskyddet i samband med ombyggnad eller renovering jämfört med att ordna brandskyddet i efterhand.

Kontakta oss och rådgör med våra brandskyddskonsulter om ni har några funderingar, telefon 08-774 91 19

Utbildning brandskydd för en tryggare vardag

Utbildning är nyckeln till ett bra brandskydd. Vi ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla utbildningar av hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder bland annat utbildning brandskydd för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vi tillhandahåller ett brett utbildningsprogram inom brandskydd där teori och praktiska övningar vävs samman. Vi kan även anpassa utbildningarna så att det passar just er verksamhet. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Grundutbildning Brandskydd

Grundutbildning brandskydd är en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning för samtliga anställda.

Brandskyddsinformation

En teoretisk genomgång i brandskydd och brandens skadeverkningar. Deltagarna lär sig skydda sig själva, kollegor och egendom.

Släckövning 

Praktisk släckövning med handsredskap för samtliga anställda.

Brandskyddsansvarig

Utbildning för de anställda inom såväl privat som kommunal och statlig verksamhet som är utsedda till brandskyddsansvariga för en avdelning, enhet eller anläggning. Nödvändiga förkunskaper är utbildning ‘Grundutbildning Brandskydd’.

Egenkontrollant

Utbildning till egenkontrollant vänder sig till samtliga personer inom företag och organisationer som skall utföra egenkontroller inom en avdelning, enhet eller anläggning. Nödvändiga förkunskaper är utbildning ‘Grundutbildning Brandskydd’.

Utrymningsövning

Praktisk utrymningsövning med uppföljning och dokumentation. För samtliga anställda.

Utrymningsledare
Utbildning för personer som skall verka som utrymningsledare för avdelning, mindre enhet eller våningsplan.

Första hjälpen och Hjärt-lungräddning

Praktisk utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, som ger deltagarna möjlighet att ingripa vid en olycka och vid plötsligt hjärtstopp. För samtliga anställda. Deltagarbevis från Svenska Rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet.

Grundutbildning Hjärt- och lungräddning, HLR

Praktisk utbildning i hjärt-lungräddning som ger deltagarna möjlighet att ingripa vid plötsligt hjärtstopp. För samtliga anställda. Deltagarbevis från Svenska Rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet.

Hjärt- och lungräddning, HLR med hjärtstartare

Praktisk utbildning där deltagarna utöver grundutbildning i hjärt- och lungräddning även får lära sig hjärtstart med defibrillering.

Första hjälpen – hastigt insjuknande

Praktisk utbildning i första hjälpen som ger deltagarna möjlighet att ingripa vid en olycka samt att lägga blodstoppande bandage. För samtliga anställda.

Heta arbeten

Utbildning enligt SBF kursplan och med SBF-certifierad instruktör som ger tidsbegränsat (5 år) certifikat från SBF. Avsedd både för personal som utför heta arbeten och för brandvakter vid heta arbeten.

Anläggningsskötare brandlarm

Utbildning för personer som skall verka som anläggningsskötare brandlarm enligt försäkringsförbundets föreskrifter. Årsbesiktning av fastigheten som dokumenteras

Frågor om konsultation eller
utbildning inom brandskydd?

Tveka inte att kontakta oss.
Använd gärna formuläret eller ring 0771 – 19 22 00

Namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

 Kontakta mig om brandskyddsutbildningar

 Kontakta mig om konsultation

Meddelande

Vi arbetar regionalt och Brandsäkras kunder finns idag över hela Sverige. Hör av dig om ni vill att vi besöker er fastighet!